Πολιτική Απορρήτου

Το AimerLab που αναφέρεται εδώ είναι ως "εμείς, "εμείς" ή "μας" λειτουργεί τον ιστότοπο του AimerLab.

Αυτή η σελίδα περιγράφει τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε θα κοινοποιηθούν σε κανέναν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται για την παροχή και τη βελτίωση της υπηρεσίας που παρέχουμε. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών σύμφωνα με τις πολιτικές που περιγράφονται εδώ. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως στους Όρους και Προϋποθέσεις που βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.aimerlab.com.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία με μικρό όγκο δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε το πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο.

Χρησιμοποιούμε τα cookies μας για τη συλλογή πληροφοριών. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει τυχόν cookies από τον ιστότοπό μας ή να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, με την άρνησή σας να αποδεχτείτε τα cookies μας, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες πτυχές της υπηρεσίας μας.

Παροχείς Υπηρεσιών

Κατά καιρούς, ενδέχεται να αναθέτουμε την υπηρεσία μας σε τρίτες εταιρείες ή άτομα που ενδέχεται να παρέχουν την υπηρεσία για λογαριασμό μας, να εκτελούν κάποια υπηρεσία που σχετίζεται με υπηρεσίες ή να παρέχουν βοήθεια στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας.

Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν για να εκτελούν εργασίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία για λογαριασμό μας. Ωστόσο, είναι υποχρεωμένοι να μην χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ασφάλεια

Δεν κάνουμε σάρωση ευπάθειας και/ή σάρωση σύμφωνα με τα πρότυπα PCI. Δεν κάνουμε σάρωση κακόβουλου λογισμικού. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε φυλάσσονται σε ασφαλή δίκτυα και μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο από περιορισμένα άτομα που έχουν ειδική πρόσβαση σε αυτά τα δίκτυα και έχουν ορκιστεί ότι θα διατηρήσουν τις πληροφορίες εμπιστευτικές.

Όλες οι ευαίσθητες πληροφορίες που παρέχετε, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, είναι κρυπτογραφημένες μέσω της τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL). Έχουμε επενδύσει σε πολλά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας όταν κάνετε μια παραγγελία, υποβάλλετε ή έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας για να διατηρήσετε την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών.

Όλες οι συναλλαγές στον ιστότοπό μας πραγματοποιούνται μέσω ενός παρόχου πύλης και δεν αποθηκεύονται ή υποβάλλονται ποτέ σε επεξεργασία στους διακομιστές μας.

Σύνδεσμοι τρίτων

Μερικές φορές, και κατά την κρίση μας, ενδέχεται να προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου που δεν είναι δεσμευτικές για εμάς.

Ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις δραστηριότητες και το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών τρίτων. Ωστόσο, επιδιώκουμε να προστατεύσουμε τη δική μας ακεραιότητα και ως εκ τούτου, καλωσορίζουμε τα σχόλιά σας σχετικά με αυτούς τους ιστότοπους.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η δήλωση πολιτικής απορρήτου υπόκειται σε ενημερώσεις κατά καιρούς. Ωστόσο, θα ειδοποιήσουμε όλους τους χρήστες μας για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα δήλωση Πολιτικής Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Συνιστούμε να ελέγχετε συχνά την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Όλες οι αλλαγές που έγιναν και δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα θα τεθούν σε ισχύ αμέσως.