Όροί χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

Το aimerlab.com («Δικοί μας», «Εμείς» ή «Εμείς») αποτελείται από ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες που παρέχονται από εμάς. Η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο σας προσφέρεται υπό τον όρο ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μαζί με τη δήλωση πρακτικών απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται στο παρόν από αυτήν την αναφορά και βρίσκεται στους («Όροι»). Εάν οι όροι αυτής της συμφωνίας θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο/Πελάτη και οποιεσδήποτε άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες.

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λάβετε υπόψη ότι διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων ανά πάσα στιγμή. Οι ενημερωμένοι Όροι είναι δεσμευτικοί για εσάς κατά την ημερομηνία έκδοσης που αναφέρεται στους ενημερωμένους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους ενημερωμένους Όρους, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία aimerlab.com. Η συνέχιση της χρήσης της υπηρεσίας μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος θα συνιστά αποδοχή των ενημερωμένων Όρων.

2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ/ΠΕΛΑΤΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο/Πελάτη εάν και όταν είναι διαθέσιμος. Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας/Πελάτη ή οποιασδήποτε συγκεκριμένης δυνατότητας. Μια συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να είναι μια έκδοση πριν από την κυκλοφορία και μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ή με τον τρόπο, μια τελική έκδοση μπορεί να λειτουργήσει. Μπορεί να αλλάξουμε σημαντικά την τελική έκδοση ή να αποφασίσουμε να μην την κυκλοφορήσουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αφαιρέσουμε, να διαγράψουμε, να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την πρόσβαση, να χρεώσουμε ή να σταματήσουμε να παρέχουμε το σύνολο ή μέρος του Ιστότοπου/Πελάτη ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο ιστότοπος/πελάτης του aimerlab.com και οποιεσδήποτε άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε εμπορική χρήση του aimerlab.com απαγορεύεται αυστηρά και θα διωχθεί ενώπιον δικαστηρίου. Είναι ο μόνος σκοπός του aimerlab.com να δημιουργήσει ένα αντίγραφο διαδικτυακού περιεχομένου με δυνατότητα λήψης για ιδιωτική χρήση του χρήστη («δίκαιη χρήση»). Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται από το aimerlab.com, ιδιαίτερα αλλά όχι αποκλειστικά για τη δημόσια πρόσβαση ή την εμπορική χρήση του περιεχομένου, πρέπει να συμφωνηθεί με τον κάτοχο των δικαιωμάτων του αντίστοιχου ληφθέντος περιεχομένου. Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τα δεδομένα που μεταδίδονται από το aimerlab.com. Το aimerlab.com δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα στα περιεχόμενα, καθώς ενεργεί μόνο ως πάροχος τεχνικών υπηρεσιών.

Ο Ιστότοπος/Πελάτης ή οι εφαρμογές στον Ιστότοπο/Πελάτη, ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους ή πελάτες τρίτων ("Συνδεδεμένοι ιστότοποι/Πελάτης"). Οι Συνδεδεμένοι ιστότοποι/Πελάτης δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν συνδεδεμένες Ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχεται σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο ή τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο. Σας παρέχουμε συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την αποδοχή του ιστότοπου ή οποιαδήποτε σχέση με τους χειριστές του. Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για τον έλεγχο της νομιμότητας της χρήσης του aimerlab.com. Το aimerlab.com παρέχει μόνο τεχνική υπηρεσία. Ως εκ τούτου, το aimerlab.com δεν φέρει ευθύνη έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για την επιτρεπτή λήψη περιεχομένου μέσω του aimerlab.com.

Δηλώνετε και μας εγγυάστε ότι: (Α) είστε φυσικό πρόσωπο (δηλαδή, όχι εταιρεία) και είστε σε νόμιμη ηλικία για να συνάψετε μια δεσμευτική σύμβαση ή έχετε την άδεια του γονέα σας να το πράξετε και είστε τουλάχιστον 13 ετών ή ηλικία ή μεγαλύτερη? (Β) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε είναι ακριβείς και αληθείς. Και (Γ) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Πιστοποιείτε επίσης ότι δικαιούστε νόμιμα να χρησιμοποιείτε και να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες και αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την επιλογή και τη χρήση και την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Αυτή η συμφωνία είναι άκυρη όπου απαγορεύεται από το νόμο και το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ανακαλείται σε τέτοιες δικαιοδοσίες.

4. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Οποιεσδήποτε εξουσιοδοτημένες αναπαραγωγές οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν πρέπει να περιλαμβάνουν σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικά σήματα ή άλλους αποκλειστικούς μύθους της aimerlab, σε οποιοδήποτε αντίγραφο του υλικού που έχετε δημιουργήσει. Οι τοπικοί νόμοι διέπουν την άδεια χρήσης για το Λογισμικό και τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

5. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή άλλων σχετικών ή άσχετων πληροφοριών των χρηστών, που παρέχονται από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο μέρος με τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες υποβολές σε εμάς (εκτός του υλικού που δημοσιεύετε στο Η υπηρεσία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους) (συλλογικά «Σχόλια»), δεν είναι εμπιστευτική και με το παρόν παραχωρείτε σε εμάς και στις θυγατρικές και θυγατρικές μας ένα μη αποκλειστικό, ατελές, διαρκές, αμετάκλητο και πλήρως υπο-αδειοδοτούμενο δικαίωμα χρήσης των σχολίων σας και σχόλια για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση ή απόδοση σε εσάς.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε και θα κρατήσετε την αβλαβή aimerlab, τις θυγατρικές, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες και τους διαφημιστές τρίτων και τους αντίστοιχους διευθυντές, αξιωματούχους, πράκτορες, υπαλλήλους, δικαιοπαρόχους και προμηθευτές από και έναντι τυχόν κόστους, ζημιών, εξόδων και υποχρεώσεων ( συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, την παραβίαση αυτών των Όρων ή οποιωνδήποτε Πολιτικών ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων ή την ισχύουσα νομοθεσία.

7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", "ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ" και "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" και ολόκληρος ο κίνδυνος χρήσης και απόδοσης παραμένει μαζί σας. Το aimerlab.com, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι του ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ δηλώσεις, εγγυήσεις ή όρους, ρητές, σιωπηρές ή νόμιμες και αποποιούνται οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο, ήρεμη απόλαυση ή μη παράβαση. Ειδικότερα, το aimerlab.com, οι προμηθευτές του και οι δικαιοπάροχοι δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι ο Ιστότοπος ή το Περιεχόμενο: (Α) θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας. (Β) θα είναι διαθέσιμο ή θα παρέχεται σε αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα βάση. (Γ) οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο που αποκτάται μέσω του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ θα είναι ακριβές, πλήρες ή αξιόπιστο. ή (Δ) ότι τυχόν ελαττώματα ή σφάλματα σε αυτά θα διορθωθούν. Όλο το Περιεχόμενο που κατεβάζετε ή αποκτάτε μέσω της Ιστοσελίδας είναι προσβάσιμο με δική σας ευθύνη και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από αυτό. Ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα βάσει της τοπικής σας νομοθεσίας που ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ δεν μπορούν να αλλάξουν. Ειδικότερα, στον βαθμό που η τοπική νομοθεσία συνεπάγεται νομοθετικούς όρους που δεν μπορούν να αποκλειστούν, ΑΥΤΟΙ οι όροι θεωρούνται ενσωματωμένοι σε αυτό το έγγραφο, αλλά η ευθύνη της aimerlab.com για παραβίαση ΕΚΕΙΝΟΙ νόμιμα σιωπηρών όρων περιορίζεται σύμφωνα με και στο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την ΑΥΤΗΝ νομοθεσία .

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή αξιώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email μας [προστασία μέσω email].